Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Koncepcja pracy przedszkola

 Małe dziecko śpiewa zanim nauczy się mówić.

Rysuje zanim nauczy się pisać.

Tańczy zanim nauczy się chodzić.

Sztuka jest fundamentem ekspresji.

Phylicia Rashad

 

Misja przedszkola

Założeniem naszego przedszkola jest stworzenie dzieciom miejsca, w którym będą się czuły swobodnie, gdzie będą przebywać w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz zapewnienie im warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Chcemy by dzieci rozwijały  uzdolnienia artystyczne na drodze twórczej aktywności własnej. Nasze działania wspierają dzieci w rozwijaniu kreatywności, indywidualnie pochylając się nad ich potrzebami oraz możliwościami, a także w zdobywaniu kompetencji, które pozwolą im dzielnie i bez problemów iść przez dalsze etapy edukacji.

 

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole jest miejscem nastawionym na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak, aby poznało radość płynącą z zabawy. Dbamy, by nauczyło się nawiązywać relacje z innymi ludźmi, z przyjemnością i zapałem odkrywało otaczający je świat osiągając przy tym samodzielność. Zrozumiało potrzebę istnienia zasad bezpieczeństwa oraz radziło sobie zarówno z przeżywaniem sukcesów jak i porażek. W naszym przedszkolu każde dziecko otrzymuje szansę na miarę swoich możliwości. Nasze działa są nakierowane na to, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i byli przygotowani na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Kluczowym aspektem jest dla nas również współpraca z rodzicami, ponieważ stanowi ona podstawę zarówno we wspomaganiu procesu opiekuńczo-wychowawczego, ale również daje gwarancję sukcesu edukacyjnego oraz innych sukcesów życiowych dzieci. Nasi pracownicy to zespół ludzi dbający o kwalifikacje i rozwój zawodowy, a dobro dziecka jest naszą najważniejszą wartością i celem.

 

Profil absolwenta 

1. Dziecko posiada wiedzę i umiejętności wytyczone przez podstawę programową niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

2. Dziecko z łatwością nawiązuje kontakty interpersonalne zarówno z dorosłymi jak i dziećmi.

3. Dziecko potrafi się przedstawić: podaje swoje imię i nazwisko, zna swój adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

4. Dziecko zna swoją narodowość, stolice kraju, godło, flagę państwową, hymn. Wie,
że Polska należy do Unii Europejskiej. Zna nazwę miejscowości, w której zamieszkuje oraz ważniejsze instytucje.

5. Dziecko orientuje się w rolach społecznych, wie czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, piekarz, rolnik.

6. Dziecko rozumie, zna i przestrzega wartości takich jak: dobro, prawda, piękno, szacunek.

7. Dziecko zgodnie się bawi i prawidłowo funkcjonuje w sytuacjach zadaniowych.

8. Dziecko przejawia postawy asertywne, charakteryzuje się wrażliwością kulturalną
i społeczną. Szanuje wszelkie wytwory społeczne. Przejawia zainteresowanie dziełami sztuki, wytworami kultury, tradycjami, obrzędami ludowymi.

9. Dziecko wie, jak należy się zachować na różnego rodzaju uroczystościach. Tworzy muzykę przy użyciu instrumentów perkusyjnych. Improwizuje muzykę ruchem. Śpiewa piosenki. W skupieniu wysłuchuje utworów muzycznych.

10. Stosuje różne techniki plastyczne i przy użyciu elementarnych środków wyrazu tworzy proste kompozycje i formy konstrukcyjne.

11. Dziecko szanuje rośliny i zwierzęta. Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych. Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt
i wzrostu roślin. Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku, wie, w jaki sposób człowiek może pomóc im i chronić je. Rozumie istotę zjawisk atmosferycznych. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Potrafi ubrać się i zachowywać odpowiednio do sytuacji wynikającej z pogody.

12. Dziecko radzi sobie ze swoimi emocjami, stresem w trudnych dla niego sytuacjach.

13. Dziecko radzi sobie w sytuacjach problemowych. W razie potrzeby zwraca się z prośbą
do osób dorosłych.

14. Dziecko zna i przestrzega swoich praw i obowiązków. Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. Przyjmuje postawę odpowiedzialności za własne postępowanie. Potrafi przewidywać skutki wynikające ze swojego postępowania. Przejawia cechy obowiązkowości i dokładności w działaniu.

15. Dziecko jest samodzielne. Wykonuje czynności samoobsługowe bez pomocy osoby dorosłej. W podejmowanych czynnościach przejawia własną inicjatywę oraz cechuje się kreatywnością. Jest świadome odrębności i indywidualności swojej oraz innych, szanuje cudzą indywidualność.

16. Dziecko utrzymuje ład i porządek w otaczającej go rzeczywistości społecznej.
Ma wyrobione nawyki kulturalne i higieniczne. Posiada wyczucie estetyki.

17. Dziecko poprawnie konstruuje swoje wypowiedzi. Mówi w sposób przejrzysty dla otoczenia. Swoje potrzeby i decyzje wyraża zrozumiale.

18. Dziecko wie, jak dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Dba o to by być zdrowym
i sprawnym fizycznie.

19. Dziecko zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dba
o bezpieczeństwo swoje i innych.

20. Dziecko pisze i czyta proste fonetycznie zdania. Wyodrębnia głoski w wyrazach, dzieli wyrazy na sylaby. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń i symboli. Posiada orientację przestrzenną.

21. Rozpoznaje i odtwarza kierunki położenia, proporcje wymiarów odwzorowywanych form graficznych. Jest sprawny manualnie, posiada koordynację wzrokowo-ruchową.

22. Dziecko wykonuje proste działania matematyczne. Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, określa położenie obiektów w stosunku do siebie i do innych obiektów. Rozróżnia lewą i prawą stronę. Klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Posługuje się liczebnikami porządkowymi. Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia np. krokami. Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 

Data dodania: 2019-10-22 10:20:58
Data edycji: 2020-03-27 08:39:19
Ilość wyświetleń: 1564
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej