Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ważne informacje

Ważne informacje

  • Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 17:00.

  • Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe,

     zapewniające im bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.

 

  • Numer konta dla opłat za wyżywienie:

18 1020 1811 0000 0902 0351 5863

  • Numer konta dla opłat za świadczenia przekraczające 5 godzin dziennie:

62 1020 1811 0000 0702 0351 5848

 

  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty

     za wyżywienie. Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku

     zgłoszenia absencji do godz. 15.00 poprzedniego dnia.

 

  • Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 10:00-14:00,

    w poniedziałki do godziny16:00.

 

  • W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje, po uprzednim umówieniu się

      codziennie od 12.00 do 13.00, a ponadto w poniedziałki od 15.30 do 16.00.

 

Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Nr 59 regulują następujące przepisy:

Uchwała Nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z 26 czerwca 2019r. w sprawie: określenia

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

 

W/w uchwała określa koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających

zakres pięciu godzin dziennie, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłata obejmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,

w którym kończą 6 lat.

 

Zarządzenie nr 1270/19/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie: akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

Zgodnie z w/w Zarządzeniem opłaty za spożywane posiłki wynoszą odpowiednio:

trzy posiłki: 7,00zł, w tym:

  • Śniadanie , obiad tj. 5,60

  • Obiad tj. 3,50

  • Obiad,,podwieczorek tj. 4,90 zł

Data dodania: 2020-05-11 16:49:19
Data edycji: 2020-05-11 16:54:54
Ilość wyświetleń: 1532
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej