Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ważne informacje

Ważne informacje

 • Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 17:00.

(ze względu na sytuacje epidemiczną związaną z COVID-19,

   przedszkole otwarte jest od 6:30 - 17:00)

 • Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe,

     zapewniające im bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.

 

 • Numer konta dla opłat za wyżywienie:

18 1020 1811 0000 0902 0351 5863

 • Numer konta dla opłat za świadczenia przekraczające 5 godzin dziennie:

62 1020 1811 0000 0702 0351 5848

 

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty

     za wyżywienie. Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku

     zgłoszenia absencji do godz. 12.00 poprzedniego dnia.

 

 • Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 10:00-14:00,

    w poniedziałki do godziny16:00.

 

 • W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje, po uprzednim umówieniu się

      codziennie od 12.00 do 13.00, a ponadto w poniedziałki od 15.30 do 16.00.

 

Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Nr 59 regulują następujące

przepisy:

Uchwała Nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z 26 czerwca 2019r. w sprawie: określenia

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach

przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

 

W/w uchwała określa koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń

przekraczających zakres pięciu godzin dziennie, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie,

wychowanie i opiekę, w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę faktycznego pobytu

dziecka w przedszkolu.

Opłata obejmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

 

Zarządzenie nr 4062/21/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 sierpnia 2021r.

w sprawie: akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych

przez Gminę Miasta Gdyni.

 

Zgodnie z w/w Zarządzeniem opłaty za spożywane posiłki wynoszą odpowiednio:

trzy posiłki: 8,00 zł, w tym:

 • Śniadanie - 2,50 zł

 • Obiad - 3,80 zł

 • Podwieczorek - 1,70 zł

 

 • Śniadanie, obiad - 6,30 zł
 • Obiad, podwieczorek - 5,50 zł
Data dodania: 2020-05-11 16:49:19
Data edycji: 2021-10-07 14:47:05
Ilość wyświetleń: 3163
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej