Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Terapia pedagogiczna

Drodzy Rodzice.

W czasie kiedy nasze przedszkole jest zamknięte, niestety nie mogę spotykać się

z Państwa dziećmi na zajęciach z terapi pedagogicznej.

Dlatego raz w tygodniu będę zamieszczała propozycje ćwiczeń dla Waszych pociech. :)

Możecie Państwo z nich korzystać, ale nie są to zadania obowiązkowe:)

Teraz najważniejsze jest zdrowie :)

Życzę miłej zabawy - Katarzyna Szulc

 

21 maja 2020

ROZWIJANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

 

  1. Układanie figur, kształtów, szeregów
  • układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur np., wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz;
  • układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego kompletu).

2. Składanie pociętych obrazków

  • wg wzoru (np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko)
  • bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na kawałki)


3. Uzupełnianie braków na obrazkach
można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy).


4.Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami
można wykorzystać obrazki dostępne 
w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic)

5. Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni
co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru)

6. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek
wcześniej warto wydrukować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku, kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”)

7. Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie
stołu/biurka/kartki (można poprowadzić umowną granicę, np. położyć długą linijkę na środku biurka i poprosić dziecko aby po lewej stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej zielone) 


8. Dobieranie wyrazów do obrazków
rodzic przygotowuje kilka obrazków, na których są np. sprzęty domowe, zwierzęta, zawody (ważne aby na obrazku był jeden element) a następnie podpisy (nazwy tych przedmiotów). Zadaniem dziecka jest właściwe przyporządkowanie nazwy do obrazka.

9. Układanie puzzli
najpierw z dużych puzzli, potem z coraz mniejszych (stopniowo zwiększamy również liczbę elementów).

10. Przerysowanie prostych figur i kształtów (koło, trójkąt)
najpierw w oparciu 
o prezentowany wzór, potem z pamięci – prezentujemy wzór przez kilka sekund potem chowamy go i dziecko rysuje z pamięci (ćwiczenie to rozwija również pamięć wzrokową bezpośrednią).

11. Opisywanie obrazków
tego, co się na nich dzieje, kto jest na obrazku, co robią osoby na danym obrazku (obrazki z książek, dziecięcych gazet).

12. Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu
według nazwy („czy jest na tym obrazku jakieś zwierzę?”, „pokaż mi na tym zdjęciu wszystkie dzieci, które mają czapki”) lub według położenia („pokaż mi coś, co leży na stole”, „pokaż, które zwierzęta na tym obrazku stoją na łące”)

13. Opisywanie otaczającej rzeczywistości
wspólne obserwowanie prostych zdarzeń, czynności, a następnie opisywanie ich przez dziecko (np. podczas spacerów).

14. Gra w domino
zarowno obrazkowe, jak i literkowe

15. Ćwiczenia pamięci wzrokowej
pokazujemy dziecku obrazek na kilka sekund 
i zakrywamy. Następnie pytamy: co było na obrazku? Ile było np. lalek, samochodów itp.?

Pamiętajcie, aby proponowane  zadania były dla dziecka przyjemnością i okazją do miłego spędzenia czasu Wami - rodzicami. Przy okazji ćwiczeń, które doskonalą percepcję wzrokową można nie tylko zapomnieć o nudzie (np. licząc żółte samochody, które mijamy 
w korku), ale przede wszystkim dobrze się bawić i pogłębiać swoje relacje z dzieckiem (np. układając razem z nim puzzle ze 100 elementów).

Do pobrania

  • percepcja wzrokowa 1
  • percepcja wzrokowa 2
  • precepcja wzrokowa 3
  • percepcja wzrokowa 4

 

 

11.05.2020

Rowijanie precepcji słuchowej

 

 

Różnicowanie dźwięków:

 

1)Dziecko zamyka oczy lub odwraca się, a druga osoba uderza w jakiś

 

przedmiot (np. garnek, blat stoły) lub gra krótką melodię na instrumencie

 

– należy zgadnąć, co jest źródłem dźwięku;

 

 

2)W ćwiczenie można zaangażować rodzeństwo, : jedno dziecko woła jakiś

 

wyraz, a drugie ma zgadnąć, kto wołał;

 

 

3)Puszczamy dziecku różne dźwięki, np. prace silnika,płacz dziecka, głosy

 

zwierząt, mowę kogoś z rodziny, a dziecko rozpoznaje, co to za odgłosy

 

 

 

Odtwarzanie rytmu i innych struktur czasowych:

 

1)Wystukujemy na bębenku (można także uderzać w blat stołu, spód garnka itp.)

 

prosty rytm, a dziecko ma go wyklaskać lub wytupać, odłożyć tyle przedmiotów,

 

ile było uderzeń lub zapisać zasłyszany dźwięk za pomocą kropek;

 

 

2)Klaszczemy lub stukamy, a dziecko posuwa się do przodu tyle kroków, ile było klaśnięć;

 

 

3)Klaszczemy lub stukamy; dziecko różnicuje siłę uderzeń, a następnie je zapisuje

 

(mocne uderzenie można np. zapisać jako „-” , a słabsze jako „o”;

 

 

Ćwiczenie słuchu fonematycznego:

 

1)Różnicowanie podobnie brzmiących słów: układamy przed dzieckiem pary obrazków,

 

które możemy narysować lub wyciąć z gazety; nazwy przedstawionych przedmiotów,

 

w każdej parze powinny brzmieć podobnie np. „czapka” – „żabka”, „bucik” – budzik”.

 

Dziecko po usłyszeniu słowa ma wskazać odpowiedni obrazek;

 

 

2)Wyszukiwanie określonych sylab w szeregu: wypowiadamy różne sylaby,

 

a dziecko sygnalizuje (np. klaśnięciem) moment usłyszenia sylaby,

 

którą wcześniej z nim ustaliliśmy;

 

 

3)Dziecko nasłuchuje sylab podobnie brzmiących (np. pa, ba, ka, ga),

 

sygnalizując ich pojawienie się;

 

 

4)Powtarzanie podobnie brzmiących słów: mówimy dziecku wyrazy,

 

różniące się tylko jedną głoską (najlepiej bezsensowne, wymyślone przez nas,

 

np.: „wary” – „fary”, „dok” – „tok”);

 

 

5)Inny wariant poprzedniego ćwiczenia: wypowiadamy dwa tego typu wyrazy,

 

a dziecko ma powiedzieć czy się różnią, a jeśli tak, to jaka litera. W tym zadaniu należy

 

czasem powtórzyć to samo słowo (np. „woty” – „woty”, „doda” – „doda”),

 

aby kształtować u dziecka czujność fonetyczna;

 

Zaburzenia percepcji słuchowej - do poczytania

 

Bajka do słuchania - Nieszczęścia Andzi

 

 

01.05.2020

Ćwiczenia ręki

https://www.youtube.com/watch?v=x4HegR8Au_0

https://www.youtube.com/watch?v=d0J_Mmd_Dxg

 

Propozycja zabawy - odrysuj cień

Co potrzebujesz:

- lampka- kartka papieru- figurka np. lego duplo

Data dodania: 2020-04-21 09:50:01
Data edycji: 2020-05-25 11:12:10
Ilość wyświetleń: 293
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej