Czcionka:

A+A-

Kontrast:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola zostały wywieszone w siedzibie placówki. Informacja jest również dostępna po zalogowaniu się do systemu naboru.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola muszą wypełnić oświadczenie woli przyjęcia dziecka. Należy je złożyć najpóźniej do 25 kwietnia 2022r. do godz. 16.00.

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej  wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w dniu 28 kwietnia 2022 r.  o godz. 12.00.
Data dodania: 2022-04-21 12:33:27
Data edycji: 2022-04-21 12:39:29
Ilość wyświetleń: 519
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej