Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ważne informacje dotyczące otwarcia przedszkola

Ważne informacje dotyczące otwarcia przedszkola

Szanowni Państwo,

Od momentu podjęcia przez rząddecyzji ootwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja,

dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwezdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia

wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia

i Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje,

nie były bowiem wystarczające,by podjąć decyzję, w której stawkąjest bezpieczeństwo dzieci,

ich rodzin, a także pracowników placówek. Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli

od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 % rodziców.W późniejszych dniachpojawiły się również

wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam niezwłocznieprzystąpićdo przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia,

by sprostać oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogąjuż dłużej zapewniać

opieki w warunkach domowych.

 

Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły

w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci wypracować rozwiązania,

które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwiatouruchomieniedziałalności żłobków i przedszkoli

publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja.

 

Podejmując decyzjęo skorzystaniu z oferty naszychplacówek,należy mieć jednak na uwadze zmiany,

jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconąprzez Głównego Inspektora Sanitarnego,

jest ograniczenie liczebności grup do 12-14 dzieci, co oznacza,że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie.

Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczącesposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki,

zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowaniaśrodków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw,

zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperaturyczy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

 

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu

w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi,

ale ostateczna o skorzystaniu z usługleży po Państwa stronieRodziców i Opiekunów najmłodszych gdynian.

Zpewnością musi być podjętaz uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością

wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić

nam zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19.Nawet najbardziej restrykcyjne

zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie

wykraczającym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób,

czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przedszkolnej.

 

Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków i przedszkoli,

które będą działać w zupełnie nowychwarunkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa

dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków.

Czynnikiem stresującym możebyć na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmiczyprzydzielenie innego opiekuna,

który w ubraniu ochronnym możepo prostu wzbudzać niepokój.Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu,

warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych przez UNICEF:

 

 

Przypominamyrównież, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu,

do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują się nie korzystać

z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

 

Chęć zgłoszenia dziecka do żłobkalub przedszkola należy wyrazić do dnia13 maja 2020 r. za pośrednictwem

poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdą Państwo nastronach internetowych

poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak gwarancji możliwości skorzystania z usług

żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać

będą mogli m.in. pracownicy służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu

i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc

uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

PragniemyPaństwa z pełną odpowiedzialnością zapewnić, że dołożyliśmywszelkich starań,

aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzinoraz pracowników żłobków i przedszkoli.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności.

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stawić im czoła. Życzymy dużo zdrowia!

 

Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Miasta Gdyni

 

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych

Dyrektorzy Żłobków Publicznych

Pracownicy Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta Gdynia

Pracownicy Gdyńskiego Centrum Zdrowia

Data dodania: 2020-05-12 11:14:31
Data edycji: 2020-05-12 11:15:55
Ilość wyświetleń: 298
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej