Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Treści programowe wrzesień

Piosenki we wrześniu:

"Pada deszczyk"

 I
 Pada deszczyk, więc farbami
 Dziś namaluj słońce z nami.

Ref.: Chociaż kap, kap, kap
Chociaż plum, plum, plum
Wkoło deszczu słychać szum / bis

II
Pada deszczyk, z plasteliny
Parasole ulepimy.

Ref.: Chociaż kap, kap, kap
Chociaż plum, plum, plum
Wkoło deszczu słychać szum / bis

III
  Pada deszczyk, my z bibułki
  Zróbmy tęczę, sklejmy chmurki.

 

Piosenka "Chodźmy do parku”

Chodźmy do parku, chodźmy do parku

każdy tam drogę zna.

Park ma dla dzieci wiele podarków

może nam kilka da

Ref. W głębokiej ciszy słychać bieg myszy

i spadający liść. 

Zastuka dzięcioł, makówki zabrzęczą

Jak miło, jak miło, jak miło, jak miło spacerkiem iść. 

 

Wierszyki: 

Wierszyk „Jestem duży”

Jestem duży! Byłem mały!
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki? Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,
I urosły moje ręce,
Włosów też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
Chociaż byłem taki mały.

 

Wierszyk „Jesienią"

Jesienią , jesienią 

sady się rumienią. 

Czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka

złociste gruszeczki.

Świecą się jak gwiazdy

pomiędzy listeczki. 

 

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej

 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,

 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,

 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie swojego imienia i nazwiska,

 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,

 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,

 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta),

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,

 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41- 44, 50, 52, 53, 56, 59-61, 65, 66, 71, 72).

Data dodania: 2019-10-22 10:33:14
Data edycji: 2021-09-10 15:29:52
Ilość wyświetleń: 1949
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej